Thị phần sản phẩm hạt nêm (07-2007)

Tháng Mười Một 25, 2008

Knorr: 52.8%

hatnemknorrnew

Ajingon: 28.5%

hatnemajingonnew

Maggi: 16.2%

hatnemmagginew