Thị phần sản phẩm hạt nêm (07-2007)

Tháng Mười Một 25, 2008

Knorr: 52.8%

hatnemknorrnew

Ajingon: 28.5%

hatnemajingonnew

Maggi: 16.2%

hatnemmagginew


Thị phần của các nhãn hiệu nước mắm (07-2007)

Tháng Mười Một 25, 2008

Hưng Thịnh: 13.4%

nmhungthinh1

Chinsu: 9%

nmchinsu

Hồng Hạnh: 4.5%

nmhonghanh

Knorr: 2.6%

nmknorr

Mười Thu: 1.9%

nmmuoithu