Rượu làng Chuồn

Tháng Sáu 3, 2008

Rượu làng Chuồn có từ lâu đời, xưa nay vẫn được xếp vào loại “đệ nhất danh tửu” của đất thần kinh. Khách về thăm Huế, trong những khi thù tạc, người Huế thường đem loại rượu này thết khách

Đình làng Chuồn

Xem tiếp…