Mùa măng

Tháng Mười 9, 2008

Đến xã Ating, Đông Giang – Quảng Nam lúc này, có thể gặp những hình ảnh thú vị mùa thu hoạch măng của người Cờ tu

Sánh bước bên nhau

Mùa hái măng từ tháng 6 đến tháng 9 (âm lịch), các phụ nữ Cờ tu ở đây vào rừng từ sáng sớm và bẻ (chặt) măng rất nhanh, gùi măng rất giỏi. Nhờ quen và khéo tay, các cô gái Cờ tu xếp măng vào gùi bằng ba mụt măng chồng nối nhau, đầu ngọn của búp măng này, xỏ vào phần gốc của búp kia. Gùi măng cao ngất ngưởng, nhưng khi lên, xuống dốc, qua bao con khe, con suối, măng không bị rơi. Khi qua con suối cuối cùng, trước khi về buôn, làng, các cô đổ măng ra bên bờ suối để rửa sạch và xếp măng lại vào gùi đúng theo cách thức ban đầu.

Xem tiếp…