Tràng Định đánh thức tiềm năng cây quít vàng

Tháng Sáu 30, 2008

Vùng quê huyện Tràng Định (Lạng Sơn) từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm cây ăn quả như “Mận Thất Khê, lê Tràng Định, quít Kim Đồng”. Quy hoạch tổng thể của huyện Tràng Định cũng xác định 3 loại cây ăn quả thế mạnh là lê, quít và hồng là phù hợp với điều kiện sinh thái vùng.

Tuy nhiên, cây quít ở Tràng Định từ nhiều năm qua vẫn trồng theo hướng quảng canh, chưa có sự tác động của khoa học kỹ thuật nên chu kỳ sai quả bấp bênh, năng suất thấp và không ổn định, chất lượng chưa cao. Để khai thác tiềm năng này, các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nông đang vào cuộc để quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hoá, xây dựng các quy trình tuyển chọn, chăm sóc, quản lý chất lượng và đội ngũ lao động tiên tiến.
Xem tiếp…