Quảng cáo nước tăng lực Redbull

Tháng Mười 23, 2008

Quảng cáo nước tăng lực Redbull với khẩu hiệu: “Redbull – Give you wings”  (tạm dịch “Redbull – Chắp cánh cho bạn”).

*Nếu bị đứng hình do tốc độ đường truyền chậm, bạn hãy chờ cho clip chạy xong lần đầu, sau đó nhấn Replay để xem lại với tốc độ bình thường do clip đã được trang web nạp lên sẵn.