Services

Tháng Chín 12, 2008

Với một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, Food Development Lab (FDL) cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm:

1. Khảo sát thị trường thực phẩm trên quy mô ngành, nhóm sản phẩm.

2.Xây dựng ý tưởng sản phẩm mới.

3.Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

4.Thiết kế bao bì sản phẩm mới đảm bảo tính hiệu quả về thương hiệu lẫn tính năng kỹ thuật.

5.Phát triển chiến lược tiếp thị sản phẩm mới.

6.Triển khai các chương trình huấn luyện đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và hiệu quả hoạt động sản xuất thực phẩm.